Filtrowanie deszczowki

W wielu gałęziach przemysłu mamy do robienia z koniecznością odpylania pyłów, które stanowią mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią obecne ważne procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły stojące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wytworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w możliwości urządzenia oraz wszystkie instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one wykorzystywane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia to na tworzenie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta stosuje systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia wybuchowego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, podaje go do centrali, która z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to tylko około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Sprowadza się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym zabiegiem, ciśnienie jakie trwa w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do ceny niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czy nie, zbudowane ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracje na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest wskazanie strefy dużej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w kraju konkretnej instalacji, całe jej strony i podzespoły są stosowane w taki możliwość, by one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.